Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах

З огляду на збільшення за останній час кількості нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах та з метою запобігання загибелі людей на цих об'єктах:      

1. Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері пошуку і рятування людей на водних об'єктах, зокрема:      

встановити персональну відповідальність керівників органів виконавчої влади за забезпечення додержання вимог законодавства щодо безпечного використання водних об'єктів, а також

за своєчасність та ефективність заходів із попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;      

вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань і підрозділів Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також розміщення зазначених формувань та  підрозділів у містах  Києві, Керчі, Маріуполі, Одесі, Севастополі, Хмельницькому та Черкасах;       визначити порядок обліку місць масового відпочинку населення поблизу водних об'єктів.      

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двотижневий строк:      

проаналізувати причини загибелі людей на водних об'єктах та визначити конкретні заходи щодо усунення цих причин, налагодження ефективної роботи з попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, а також визначити керівників районних державних адміністрацій, відповідальних за виконання зазначених заходів;      

ужити заходів  щодо  наведення  належного порядку на пляжах, інших місцях, відведених для купання населення, та залучити  в установленому законодавством порядку громадські формування з охорони громадського порядку, інші об'єднання громадян до забезпечення встановленого режиму щодо заборони купання, плавання на човнах та рибальства на водних об'єктах;      

утворити в місцях масового відпочинку населення поблизу водних об'єктів сезонні пости пошуково-рятувальних служб;      

провести роботу з відповідними органами місцевого самоврядування щодо створення у складі комунальних аварійно-рятувальних служб мобільних формувань з рятування на водних об'єктах та вжити в межах своїх повноважень заходів щодо їх належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення;      

організувати проведення разом з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, об'єднаннями громадян широкої інформаційно-пропагандистської роботи з питань безпеки користування водними об'єктами, звернувши особливу увагу на роз'яснення правил поведінки на воді дітей, їх батьків та методики надання першої медичної допомоги.      

3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України забезпечити оперативне висвітлення в засобах масової інформації динаміки виникнення нещасних випадків та надзвичайних ситуацій на водних об'єктах та заходів щодо їх ліквідації.  

Президент України

Л.КУЧМА  

м. Київ, 14 липня 2001 року

N 190/2001-рп